A www.upszajandek.hu webáruház böngészésével, valamint használatával kijelented, hogy elolvastad és tudomásul vetted a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó adatkezelési elveket és azzal egyetértesz.

Az UPSZ Ajándékbolt Kft. az online megrendelések teljesítése céljából – tehát ezen célhoz kötötten – végzi az adatkezeléseket az alábbiak szerint.

  • Az adatkezelés célja: az UPSZ Ajándékbolt Kft. a www.upszajandek.hu weboldalon keresztül, a vevőkkel létrejött szerződések teljesítése, termékekkel kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása, termékek kiszállítása, számla kiállítása.
  • Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú rendeletében (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Sztv.) foglaltak. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
  • Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám
  • Adattovábbítás és adatfeldolgozó: kizárólag a termékek kiszállítása céljából a Foxpost Zrt.-nek
  • Adatkezelés időtartama a szerződés megkötésétől számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap, létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. §-ának (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év + 60 nap

Az UPSZ Ajándékbolt Kft a részére rendelkezésére bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, és gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, valamint a nyilvánosságra hozatal ellen.

Sütik alkalmazása:

Az UPSZ Ajándékbolt Kft. a www.upszajandek.hu weboldal használata során az oldal letöltéséhez kapcsolódóan sütit ((„session cookie”-t) állít be a felhasználó böngészőjében. A sütik a felhasználónak abban nyújtanak segítséget, hogy kifejezetten személyre szabott ajánlatokkal találkozhasson a világhálón való szörfözés során. Ezeket a felhasználó bármikor törölheti a böngészőben található „sütik törlése” opcióval.

Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

  •  Az adatkezelés célja: az, hogy a hírlevélre feliratkozó értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.
  • Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú rendeletében (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Sztv.) foglaltak. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
  • Kezelt adatok köre: teljes név, és e-mail cím.
  • Adatkezelés időtartama: a hírlevélre feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig